全体研究组长

王兰
博士 研究员 博士生导师

中科院肿瘤与微环境重点实验室,血液肿瘤学研究组组长

研究方向:血液肿瘤和造血干细胞的调控机制

电子邮件(E-mail):lwang@sibs.ac.cn

电话(Tel):021-54923267

简历
2017-至 今:中国科学院上海营养与健康研究所,研究员
2015-2016年:中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院 健康科学研究所,研究员
2013-2015年:美国迈阿密大学,生物化学与分子生物学系,助理教授(tenure track)
2007-2013年:美国纪念斯隆凯特琳癌症中心博士后
2002-2007年:中科院上海生命科学院健康科学研究所,生物化学与分子生物学博士
1998-2002年:复旦大学生命科学院,生物学士

研究内容
造血干细胞恶性转化是血液肿瘤研究的关键问题,但是其机理尚不甚清楚。血液肿瘤干细胞与正常造血干细胞具有一个共同的特征:自我更新的能力,因此产生的子细胞具有增强的复制能力。增强的自我更新是血液肿瘤干细胞的一个显著特征,新的治疗策略应该特异地针对肿瘤干细胞异常的自我更新。在造血干细胞/白血病干细胞自我更新调控研究中,我们发现敲除DNA结合抑制蛋白Id1基因能够阻断造血干细胞/白血病干细胞的自我更新和白血病的形成并且Id1基因在3岁以下婴儿急性髓系白血病形成和成人急性髓系白血病形成中分别有促进和抑制的相反作用;另外,我们发现了Caspase-3与细胞自噬调控关键信号分子ULK1,mTOR作用并促进白血病发生的机理,研究结果为临床诊断和治疗提供了新的靶点。本课题组结合动物模型和生化机制分析造血干细胞恶性转化的分子机制,并最终把基础科研的发现转化成为癌症诊疗应用成果。

代表性论文(* 通讯作者)

 1. Cheng-Long Hu, Bing-Yi Chen, Zijuan Li, Tianbiao Yang, Chun-Hui Xu, Ruirui Yang, Peng-Cheng Yu, Jingyao Zhao, Ting Liu, Na Liu, Bin Shan, Qunling Zhang, Junhong Song, Ming-Yue Fei, Li-Juan Zong, Jia-Ying Zhang, Ji-Chuan Wu, Shu-Bei Chen, Yong Wang, Binhe Chang, Dan Hou, Ping Liu, Yilun Jiang, Xiya Li, Xinchi Chen, Chu-Han Deng, Yi-Yi Ren, Roujia Wang, Jiacheng Jin, Kai Xue, Ying Zhang, Meirong Du, Jun Shi, Ling-Yun Wu, Chun-Kang Chang, Shuhong Shen, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Xiaolong Liu*, Xiao-Jian Sun*, Mingyue Zheng*, Lan Wang*. Targeting UHRF1-SAP30-MXD4 axis for leukemia initiating cell eradication in myeloid leukemia. Cell Research 2022 Dec;32(12):1105-1123.
 2. Xi-Ya Li, Ji-Chuan Wu, Ping Liu, Zi-Juan Li, Yong Wang, Bing-Yi Chen, Cheng-Long Hu, Ming-Yue Fei, Peng-Cheng Yu, Yi-Lun Jiang, Chun-Hui Xu, Bin-He Chang, Xin-Chi Chen, Li-Juan Zong, Jia-Ying Zhang, Ying Fang, Xiao-Jian Sun, Kai Xue, Li Wang, Shu-Bei Chen, Shi-Yu Jiang, Ai-ling Gui, Ling Yang, Juan J. Gu, Bao-Hua Yu, Qun-ling Zhang*, Lan Wang*. Inhibition of USP1 reverses the chemotherapy resistance through destabilization of MAX in the relapsed/refractory B cell lymphoma. Leukemia 2022 Nov 9. doi: 10.1038/s41375-022-01747-2.
 3. Roujia Wang, Youshan Zhao, Zijuan Li, Juan Guo, Sida Zhao, Luxi Song, Dong Wu, Lan Wang*, Chunkang Chang*. S100a9 deficiency accelerates MDS associated tumor escape via PD-1/PD-L1 overexpression. Acta Biochimica et Biophysica Sinica 2022 (Accepted).
 4. Kai Xue#, Ji-Chuan Wu#, Xi-Ya Li#, Ran Li#, Qun-ling Zhang, Jin-Jia Chang, Yi-Zhen Liu, Chun-Hui Xu, Jia-Ying Zhang, Xiao-Jian Sun, Juan J. Gu, Wei-Jian Guo*, Lan Wang*. Chidamide triggers BTG1-mediated autophagy and reverses the chemotherapy resistance in the relapsed/refractory B-cell lymphoma. Cell Death Dis 2021 Oct 1;12(10):900.
 5. Bing-Yi Chen#, Jun-Hong Song#, Cheng-Long Hu#, Shu-Bei Chen, Qunling Zhang, Chun-Hui Xu, Ji-Chuan Wu, Dan Hou, Dr. Ming Sun, Yuan-Liang Zhang, Na Liu, Peng-Cheng Yu, Ping Liu, Li-juan Zong, Jia-Ying Zhang, Ruo-fei Dai, Dr. Fei Lan, Qiuhua Huang, Sujiang Zhang, Stephen D Nimer, Prof. Zhu Chen, Prof. Sai-Juan Chen, Xiao-Jian Sun*, Lan Wang*. SETD2 deficiency accelerates MDS-associated leukemogenesis via S100a9 in NHD13 mice and predicts poor prognosis in MDS. Blood 2020 Jun 18;35(25):2271-2285.
 6. Meng-Meng Zhang#, Na Liu#, Yuan-Liang Zhang#, Bowen Rong, Xiao-Lin Wang, Chun-Hui Xu, Yin-Yin Xie, Shuhong Shen, Jiang Zhu, Stephen D. Nimer, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Robert G. Roeder, Fei Lan, Lan Wang*, Qiu-Hua Huang*, Xiao-Jian Sun*. Destabilization of AETFC through C/EBPα-mediated repression of LYL1 contributes to t(8,21) leukemic cell differentiation. Leukemia 2019 Jul;33(7):1822-1827.
 7. Liu Na#, Song Junhong#, Xie Yangyang#, Wang Xiaolin, Rong Bowen, Man Na, Zhang Mengmeng, Zhang Qunling, Gao Feifei, Du Meirong, Zhang Ying, Shen Jian, Xu Chunhui, Hu Chenglong, Wu Jichuan, Liu Ping, Zhang Yuanliang, Xie Yinyin, Liu Ping, Huang Jinyan, Huang Qiuhua, Lan Fei, Shen Shuhong, Nimer Stephen D, Chen Zhu, Chen Saijuan, Roeder Robert G*, Wang Lan*, Sun Xiaojian*. Different roles of E proteins in t(8;21) leukemia: E2-2 compromises the function of AETFC and negatively regulates leukemogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A 2019 Jan 15;116(3):890-899.
 8. Meijuan Bai, Peijuan Cao, Yijun Lin, Pengcheng Yu, Shuo Song, Lingling Chen, Lan Wang, Yan Chen*. Intermittent Caloric Restriction Promotes Erythroid Development and Ameliorates Phenylhydrazine-Induced Anemia in Mice. Front Nutr 2022 Jun 9;9:892435.
 9. Yi-Fan Zhang, Xiao-Lin Wang, Chun-Hui Xu, Na Liu, Ling Zhang, Yu-Ming Zhang, Yin-Yin Xie, Yuan-Liang Zhang, Qiu-Hua Huang, Lan Wang, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Robert G Roeder, Shuhong Shen, Kai Xue, Xiao-Jian Sun*. A direct comparison between AML1-ETO and ETO2-GLIS2 leukemia fusion proteins reveals context-dependent binding and regulation of target genes and opposite functions in cell differentiation. Front Cell Dev Biol 2022 Sep 7;10:992714.
 10. Dan Liu, Chun-Hui Xu, Yan-Ting Liu, Wen Ouyang, Shao-Jian Lin, Ai-Ning Xu, Yuan-Liang Zhang, Yin-Yin Xie, Qiu-Hua Huang, Wei-Li Zhao, Zhu Chen, Lan Wang, Sai-Juan Chen*, Jin-Yan Huang*, Zhe-Bao Wu*, Xiao-Jian Sun*. A systematic survey of LU domain-containing proteins reveals a novel human gene, LY6A, which encodes the candidate ortholog of mouse Ly-6A/Sca-1 and is aberrantly expressed in pituitary tumor. Frontiers of medicine 2022 (Accepted).
 11. Jinxi Li, James D Glover, Haiguo Zhang, Meifang Peng, Jingze Tan, Chandana Basu Mallick, Dan Hou, Yajun Yang, Sijie Wu, Yu Liu, Qianqian Peng, Shijie C Zheng, Edie I Crosse, Alexander Medvinsky, Richard A Anderson, Helen Brown, Ziyu Yuan, Shen Zhou, Yanqing Xu, John P Kemp, Yvonne Y W Ho, Danuta Z Loesch, Lizhong Wang, Yingxiang Li, Senwei Tang, Xiaoli Wu, Robin G Walters, Kuang Lin, Ruogu Meng, Jun Lv, Jonathan M Chernus, Katherine Neiswanger, Eleanor Feingold, David M Evans, Sarah E Medland, Nicholas G Martin, Seth M Weinberg, Mary L Marazita, Gang Chen, Zhengming Chen, Yong Zhou, Michael Cheeseman, Lan Wang, Li Jin, Denis J Headon, Sijia Wang*. Limb development genes underlie variation in human fingerprint patterns. Cell 2022 Jan 6;185(1):95-112.
 12. Fan Zhang, Qi-Yu Zeng, Hao Xu, Ai-Ning Xu, Dian-Jia Liu, Ning-Zhe Li, Yi Chen, Yi Jin , Chun-Hui Xu, Chang-Zhou Feng, Yuan-Liang Zhang, Dan Liu, Na Liu, Yin-Yin Xie, Shan-He Yu, Hao Yuan, Kai Xue, Jing-Yi Shi, Ting Xi Liu, Peng-Fei Xu, Wei-Li Zhao, Yi Zhou, Lan Wang, Qiu-Hua Huang, Zhu Chen, Sai-Juan Chen*, Xiao-Long Zhou*, Xiao-Jian Sun*. Selective and competitive functions of the AAR and UPR pathways in stress-induced angiogenesis. Cell Discovery 2021 Oct 26;7(1):98.
 13. Dian-Jia Liu#, Fan Zhang#, Yi Chen#, Yi Jin, Yuan-Liang Zhang, Shu-Bei Chen, Yin-Yin Xie, Qiu-Hua Huang, Wei-Li Zhao, Lan Wang, Peng-Fei Xu, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Bing Li, Aijun Zhang, Xiao-Jian Sun*. Setd2 knockout zebrafish is viable and fertile: differential and developmental stress-related requirements for Setd2 and histone H3K36 trimethylation in different vertebrate animals. Cell Discov 2020 Oct 20;6:72.
 14. Ye Xu, Na Man, Daniel Karl, Concepcion Martinez, Fan Liu, Jun Sun, Camilo Jose Martinez, Gloria Mas Martin, Felipe Beckedorff, Fan Lai, Jingyin Yue, Alejandro Roisman, Sarah Greenblatt, Stephanie Duffort, Lan Wang, Xiaojian Sun, Maria Figueroa, Ramin Shiekhattar*, Stephen Nimer*. TAF1 plays a critical role in AML1-ETO driven leukemogenesis. Nat Commun 2019 Oct 29;10(1):4925.
 15. Yuan-Liang Zhang, Jie-Wen Sun, Yin-Yin Xie, Yan Zhou, Ping Liu, Jia-Chun Song, Chun-Hui Xu, Lan Wang, Dan Liu, Ai-Ning Xu, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Xiao-Jian Sun*, Qiu-Hua Huang*. Setd2 deficiency impairs hematopoietic stem cell self-renewal and causes malignant transformation. Cell Res 2018 Apr;28(4):476-490.
 16. Na Man, Yurong Tan, Xiaojian Sun, Fan Liu, Guoyan Cheng, Sarah Greenblatt, Camilo Martinez, Daniel L. Karl, Koji Ando, Ming Sun, Dan Hou, Bingyi Chen, Mingjiang Xu, Fengchun Yang, Zhu Chen, Saijuan Chen, Stephen D. Nimer*, Lan Wang*. Caspase-3 controls AML1-ETO-driven leukemogenesis via autophagy modulation in a ULK1 dependent manner. Blood 2017 May 18;129(20):2782-2792.
 17. G Cheng, F Liu, T Asai, F Lai, N Man, H Xu, S Chen, S Greenblatt, P-J Hamard, K Ando, X Chen, L Wang, C Martinez, M Tadi, L Wang, M Xu, F-C Yang, R Shiekhattar, S D Nimer. Loss of p300 accelerates MDS-associated leukemogenesis. Leukemia 2017 Jun;31(6):1382-1390.
 18. Jian-Ping Li, Fu-Hong He, Peng Zhang, Shi Chen, Hui Shi, Yan-Ling Sun, Ying Guo, Hui Yang, Na Man, Sarah Greenblatt, Zhaomin Li, Zhengyu Guo, Yuan Zhou, Lan Wang, Lluis Morey, Sion Williams, Xi Chen, Qun-Tian Wang, Stephen D. Nimer, Peng Yu, Qian-Fei Wang*, Ming-Jiang Xu*, Feng-Chun Yang*. Loss of Asxl2 leads to myeloid malignancies in mice. Nat Commun 2017 Jun 8;8:15456.
 19. Yun-Chi Tang*, Hui Yuwen, Kai-Ying Wang, Peter M. Bruno, Kevin Bullock, Amy Deik, Stefano Santaguida, Marianna Trakala, Sarah J. Pfau, Na Zhong, Tao Huang, Lan Wang, Clary B. Clish, Michael T. Hemann, Angelika Amon*. Aneuploid Cell Survival Relies upon Sphingolipid Homeostasis. Cancer Res 2017 Oct 1;77(19):5272-5286.
 20. Na Man, Xiao-Jian Sun, Yurong Tan, Marta Garc′?a-Cao, Fan Liu, Guo-Yan Cheng, Megan Hatlen, Haiming Xu, Ronit Shah, Nolan Chastain, Na Liu, Gang Huang, Yuan Zhou, Mengyao Sheng, Jun-Hong Song, Feng-Chun Yang, Robert Benezra, Stephen D. Nimer*, Lan Wang*. Differential role of Id1 in MLL-AF9-driven leukemia based on cell of origin. Blood 2016 May 12;127(19):2322-2326.
 21. Fan Liu, Lan Wang, Fabiana Perna, Stephen D. Nimer*. Beyond transcription factors: how oncogenic signaling reshapes the epigenetic landscape. Nature Reviews Cancer 2016 Jun;16(6):359-372.
 22. Kotaro Shirakawa, Lan Wang, Na Man, Jasna Maksimoska, Alexander W. Sorum, Hyung W. Lim, Intelly S. Lee, Tadahiro Shimazu, John C. Newman, Sebastian Schr?der, Melanie Ott, Ronen Marmorstein, Jordan Meier, Stephen D. Nimer, Eric Verdin*. Salycylate, diflunisal and their metabolites inhibit CBP/p300 and exhibit anticancer activity. Elife 2016 May 31;5.
 23. Megan A. Hatlen, Kanika Arora, Vladimir Vacic, Ewa A. Grabowska, Willey Liao, Bridget Riley-Gillis, Dayna M. Oschwald, Lan Wang, Jacob E. Joergens, Alan H. Shih, Franck Rapaport, Sheng-Qing Gu, Francesca Voza, Takashi Asai, Benjamin G. Neel, Michael G. Kharas, Mithat Gonen, Ross L. Levine, Stephen D. Nimer*. Integrative analysis of the mutational landscape of mouse and human AML identifies functionally relevant leukemia disease alleles. J Exp Med 2016 Jan 11;213(1):25-34.
 24. Lan Wang, Pierre-Jacques Hamard, Stephen D Nimer*. PARP inhibitors: a treatment option for AML? Nat Med 2015 Dec;21(12):1393-1394.
 25. Lan Wang*, Na Man, Xiao-Jian Sun, Yu-Rong Tan, Marta Garcia Cao, Fan Liu, Megan Hatlen, Haiming Xu, Gang Huang, Meredith Mattlin, Arpit Mehta, Evadnie Rampersaud, Robert Benezra, Stephen D. Nimer. Regulation of AKT signaling by Id1 controls t(8,21) leukemia initiation and progression. Blood 2015 Jul 30;126(5):640-650.
 26. Fan Liu, Guoyan Cheng, Pierre-Jacques Hamard, Sarah Greenblatt, Lan Wang, Na Man, Fabiana Perna, Haiming Xu, Madhavi Tadi, Luisa Luciani, Stephen D. Nimer*. Arginine methyltransferase PRMT5 is essential for sustaining normal adult hematopoiesis. J Clin Invest 2015 Sep;125(9):3532-3544.
 27. Xiao-Jian Sun, Na Man, Yurong Tan, Stephen D. Nimer, Lan Wang*. The Role of Histone Acetyltransferases in Normal and Malignant Hematopoiesis. Front Oncol 2015 May 26;5:108.
 28. Ly P. Vu, Fabiana Perna, Lan Wang, Francesca Voza, Maria E. Figueroa, Paul Tempst, Hediye Erdjument-Bromage, Rui Gao, Si-Si Chen, Elisabeth Paietta, Tony Deblasio, Ari Melnick, Yan Liu, Xin-Yang Zhao, Stephen D. Nimer*. PRMT4 Blocks Myeloid Differentiation by Assembling a Methyl-RUNX1-Dependent Repressor Complex. Cell Reports 2013 Dec 26;5(6):1625-1638.
 29. Xiao-Jian Sun, Zhan-Xin Wang, Lan Wang, Yanwen Jiang, Nils Kost, T. David Soong, Wei-Yi Chen, Zhan-Yun Tang, Tomoyoshi Nakadai, Olivier Elemento, Wolfgang Fischle, Ari Melnick, Dinshaw J. Patel, Stephen D. Nimer, Robert G. Roeder*. A stable transcription factor complex nucleated by oligomeric AML1-ETO controls leukaemogenesis. Nature 2013 Aug 1;500(7460):93-97.
 30. Megan A. Hatlen, Lan Wang, Stephen D. Nimer*. AML1-ETO driven acute leukemia: insights into pathogenesis and potential therapeutic approaches. Front Med 2012 Sep;6(3):248-262.
 31. Gang Huang*, Xing-Hui Zhao, Lan Wang, Shannon Elf, Hao Xu, Xinyang Zhao, Goro Sashida, Yue Zhang, Yan Liu, Jennifer Lee, Silvia Menendez, Youyang Yang, Xiaomei Yan, Pu Zhang, Daniel G. Tenen, Motomi Osato, James J.-D. Hsieh, Stephen D. Nimer*. The ability of MLL to bind RUNX1 and methylate H3K4 at PU.1 regulatory regions is impaired by MDS/AML-associated RUNX1/AML1 mutations. Blood 2011 Dec 15;118(25):6544-6552.
 32. Lan Wang, Alexander Gural, Xiao-Jian Sun, Xin-Yang Zhao, Fabiana Perna, Gang Huang, Megan A. Hatlen, Ly Vu, Fan Liu, Hai-Ming Xu, Takashi Asai, Hao Xu, Tony Deblasio, Silvia Menendez, Francesca Voza, Yan-Wen Jiang, Philip A. Cole, Jin-Song Zhang, Ari Melnick, Robert G. Roeder, Stephen D. Nimer*. The leukemogenicity of AML1-ETO is dependent on site-specific lysine acetylation. Science 2011 Aug 5;333(6043):765-769.
 33. Fan Liu, Xin-Yang Zhao, Fabiana Perna, Lan Wang, Priya Koppikar, Omar Abdel-Wahab, Michael W. Harr, Ross L. Levine, Hao Xu, Ayalew Tefferi, Anthony Deblasio, Megan Hatlen, Silvia Menendez, Stephen D. Nimer*. JAK2V617F-mediated phosphorylation of PRMT5 downregulates its methyltransferase activity and promotes myeloproliferation. Cancer Cell 2011 Feb 15;19(2):283-294.
 34. Fabiana Perna, Nadia Gurvich, Ruben Hoya-Arias, Omar Abdel-Wahab, Ross L. Levine, Takashi Asai, Francesca Voza, Silvia Menendez, Lan Wang, Fan Liu, Xin-Yang Zhao, Stephen D. Nimer*. Depletion of L3MBTL1 promotes the erythroid differentiation of human hematopoietic progenitor cells: possible role in 20q- polycythemia vera. Blood 2010 Oct 14;116(15):2812-2821.
 35. Yi-Wen Zhang, Xiao-Xing Jiang, Qiu-Sheng Chena, Wen-Yu Shia, Lan Wang, Han-Dong Sun, Zhi-Xiang Shen, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Wei-Li Zhao*. Eriocalyxin B induces apoptosis in lymphoma cells through multiple cellular signaling pathways. Exp Hematol 2010 Mar;38(3):191-201.
 36. Lan Wang, Gang Huang, Xinyang Zhao, Megan A. Hatlen, Ly Vu, Fan Liu, Stephen D. Nimer*. Post-translational modifications of Runx1 regulate its activity in the cell. Blood Cells Mol Dis 2009 Jul-Aug;43(1):30-34.
 37. Lan Wang, Guang-Biao Zhou, Ping Liu, Jun-Hong Song, Yang Liang, Xiao-Jing Yan, Fang Xu, Bing-Shun Wang, Jian-Hua Ma, Zhi-Xiang Shen, Sai-Juan Chen*, Zhu Chen*. Dissection of mechanisms of Chinese medicinal formula Realgar-Indigo naturalis as an effective treatment for promyelocytic leukemia. Proc Natl Acad Sci U S A 2008 Mar 25;105(12):4826-4831.
 38. Wei-Li Zhao#, Lan Wang#, Yuan-Hua Liu#, Jin-Song Yan#, Christophe Leboeuf, Yan-Yan Liu, Wei-Li Wu, Anne Janinc, Zhu Chen, Sai-Juan Chen*. Combined effects of histone deacetylase inhibitor and rituximab on non-Hodgkin's B-lymphoma cells apoptosis. Exp Hematol 2007 Dec;35(12):1801-1811.
 39. Guang-Biao Zhou#, Hui Kang#, Lan Wang#, Li Gao, Ping Liu, Jun Xie, Feng-Xiang Zhang, Xiang-Qin Weng, Zhi-Xiang Shen, Jue Chen, Long-Jun Gu, Ming Yan, Dong-Er Zhang, Sai-Juan Chen, Zhen-Yi Wang, Zhu Chen*. Oridonin, a diterpenoid extracted from medicinal herbs, targets AML1-ETO fusion protein and shows potent antitumor activity with low adverse effects on t(8,21) leukemia in vitro and in vivo. Blood 2007 Apr 15;109(8):3441-3450.
 40. Lan Wang, W-L Zhao, J-S Yan, P Liu, H-P Sun, G-B Zhou, Z-Y Weng, W-L Wu, X-Q Weng, X-J Sun, Z Chen*, H-D Sun*, S-J Chen*. Eriocalyxin B induces apoptosis of t(8,21) leukemia cells through NF-kappaB and MAPK signaling pathways and triggers degradation of AML1-ETO oncoprotein in a caspase-3-dependent manner. Cell Death Differ 2007 Feb;14(2):306-317.
 41. Lan Wang, Sai-Juan Chen. Monoclonal antibodies treat hematopoietic malignancies. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press 2006 pp.309-322.
 42. Xiao-Jian Sun, Ju Wei, Xin-Yan Wu, Ming Hu, Lan Wang, Hai-Hong Wang, Qing-Hua Zhang, Sai-Juan Chen, Qiu-Hua Huang*, Zhu Chen*. Identification and characterization of a novel human histone H3 lysine 36-specific methyltransferase. J Biol Chem 2005 Oct 21;280(42):5261-5271.